OUG nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de pl─â┼úi directe ┼či pl─â┼úi na┼úionale directe complementare, care se acord─â în agricultur─â începând cu anul 2007, ┼či pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societ─â┼úile agricole ┼či alte forme de asociere în agricultur─â; 
OM nr.98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condi┼úiilor specifice ┼či a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de pl─â┼úi na┼úionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglement─ârile comunitare în domeniu; 
OM nr.215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condi┼úiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate ┼či a termenilor de referin┼ú─â pentru aplicarea schemelor de pl─â┼úi na┼úionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglement─ârile comunitare în domeniu 
HG nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei gestion─ârii cotelor de lapte de vac─â în România; 
HG nr. 365/2010 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei produc─âtorilor de lapte ┼či produse lactate, grav afecta┼úi de criza din sectorul lactatelor 
OM nr. 468/2006 pentru aprobarea formularului-tip al cererilor, precum ┼či a procedurii de acordare a cotelor ┼či înscriere în Registrul cotelor 
OM nr. 83/2009 privind stabilirea condi┼úiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva na┼úional─â 
HG nr. 1628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce prive┼čte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui ┼či a anumitor produse lactate elevilor din institu┼úiile ┼čcolare
HG nr. 1297/2008 pentru desemnarea autorit─â┼úii na┼úionale competente în ceea ce prive┼čte certificarea c─ârnii de bovine adulte - masculi, în vederea acord─ârii restituirilor speciale la export în sectorul c─ârnii de vit─â ┼či mânzat ┼či pentru aprobarea atribu┼úiilor principale ale acesteia în acest domeniu, precum ┼či pentru completarea art. 2 din Hot─ârârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activit─â┼úii de coordonare ┼či dezvoltare a patrimoniului genetic na┼úional din zootehnie 
OM nr. 761/2008 privind aprobarea Condi┼úiilor de emitere a certificatului pentru carne de bovine adulte - masculi, conform Regulamentului (CE) nr. 433/2007, a certificatului pentru carne dezosat─â sferturi posterioare de bovine adulte - masculi ┼či a certificatului pentru carne dezosat─â sferturi anterioare de bovine adulte - masculi, conform Regulamentului (CE) nr. 1.359/2007, precum ┼či a celor de verificare ┼či supraveghere a produselor care fac obiectul certificatelor pân─â în momentul plas─ârii acestora sub un regim vamal în vederea exportului 
OUG nr.103/2008 privind înfiin┼úarea organiza┼úiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare 
HG nr. 1068/2009 privind organizarea ┼či func┼úionarea organiza┼úiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare ┼či pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare ┼či retragere a recunoa┼čterii, de control ┼či monitorizare a acestora, precum ┼či delegarea de atribu┼úii 
OM 143/2010 privind componen┼úa ┼či func┼úionarea Comitetului pentru Organiza┼úiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum ┼či procedurile de recunoa┼čtere, monitorizare ┼či control, retragere a recunoa┼čterii, extindere a acordurilor interprofesionale ┼či delegare de atribu┼úii pentru organiza┼úiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare 
HG nr.755/2010 privind schema de ajutor specific acordat produc─âtorilor de lapte de vac─â din zonele defavorizate; 
HG nr.759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii produselor agricole în sectorul de agricultur─â ecologic─â 
OG nr. 14/2010 privind m─âsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate produc─âtorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobat─â cu modific─âri ╚Öi complet─âri prin Legea nr.74/2010; 
HG nr. 408/2010 privind aprobarea acord─ârii unui ajutor de stat pentru motorina utilizat─â în agricultur─â 
HG nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultur─â pentru plata primelor de asigurare 
HG nr. 838/2010 privind Normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bun─âst─ârii p─âs─ârilor;
HG nr. 839/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bun─âst─ârii ╚Öi protec╚Ťiei porcine;
HG nr. 920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru produc─âtorii agricoli din sectorul cre┼čterii animalelor, în vederea colect─ârii cadavrelor de animale 
HG nr.207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale 
HG nr. 1302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acord─â produc─âtorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 ┼či a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat 
OG nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finan┼úare în agricultur─â
OUG nr.25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate produc─âtorilor agricoli ┼či gestionarea fondurilor comunitare 
HG nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Na┼úional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum ┼či a valorii sprijinului financiar 
OM nr. 413/2008 privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinei de multiplicare 
OM nr.119/2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor ┼či stupilor
HG nr. 226/2011 privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privat─â a c─ârnii de porc 
LEGEA nr. 72/2002 a zootehniei
ORDIN nr. 13 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normei privind animalele de reproduc┼úie din specia porcine 
ORDIN nr. 14 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea metodelor de monitorizare a performan┼úelor ┼či metodelor pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproduc┼úie de ras─â pur─â ┼či hibrizi din specia porcine 
ORDIN nr. 15 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a porcinelor de reproduc┼úie 
ORDIN nr. 17 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproduc┼úie de ras─â pur─â din specia bovine 
ORDIN nr. 18 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normei privind metodele de monitorizare a performan┼úelor ┼či metodele pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproduc┼úie de ras─â pur─â din specia bovine 
ORDIN nr. 19 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproduc┼úie 
ORDIN nr. 20 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproduc┼úie de ras─â pur─â din speciile ovine ┼či caprine 
ORDIN nr. 21 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normei privind metodele de monitorizare a performan┼úelor ┼či metodele pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproduc┼úie de ras─â pur─â din speciile ovine ┼či caprine 
ORDIN nr. 22 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a ovinelor ┼či caprinelor de reproduc┼úie
OUG nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de pl─â┼úi directe ┼či pl─â┼úi na┼úionale directe complementare, care se acord─â în agricultur─â începând cu anul 2007, ┼či pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societ─â┼úile agricole ┼či alte forme de asociere în agricultur─â; 
OM nr.98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condi┼úiilor specifice ┼či a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de pl─â┼úi na┼úionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglement─ârile comunitare în domeniu; 
OM nr.215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condi┼úiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate ┼či a termenilor de referin┼ú─â pentru aplicarea schemelor de pl─â┼úi na┼úionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglement─ârile comunitare în domeniu 
HG nr. 1628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce prive┼čte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui ┼či a anumitor produse lactate elevilor din institu┼úiile ┼čcolare 
HG nr.755/2010 privind schema de ajutor specific acordat produc─âtorilor de lapte de vac─â din zonele defavorizate; 
HG nr.759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii produselor agricole în sectorul de agricultur─â ecologic─â 
HOT─éRÂRE nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribu┼úiile ┼či func┼úionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privat─â asupra terenurilor, a modelului ┼či modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum ┼či punerea în posesie a proprietarilor privind m─âsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate produc─âtorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobat─â cu modific─âri ╚Öi complet─âri prin Legea nr.74/2010; 
HG nr. 408/2010 privind aprobarea acord─ârii unui ajutor de stat pentru motorina utilizat─â în agricultur─â 
HG nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultur─â pentru plata primelor de asigurare 
HG nr. 838/2010 privind Normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bun─âst─ârii p─âs─ârilor;
HG nr. 839/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bun─âst─ârii ╚Öi protec╚Ťiei porcine;
HG nr. 920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru produc─âtorii agricoli din sectorul cre┼čterii animalelor, în vederea colect─ârii cadavrelor de animale 
HG nr.207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale 
OG nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finan┼úare în agricultur─â 
HG nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Na┼úional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum ┼či a valorii sprijinului financiar 
HG nr. 226/2011 privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privat─â a c─ârnii de porc
OM nr.215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condi┼úiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate ┼či a termenilor de referin┼ú─â pentru aplicarea schemelor de pl─â┼úi na┼úionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglement─ârile comunitare în domeniu 
HG nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei gestion─ârii cotelor de lapte de vac─â în România; 
HG nr. 365/2010 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei produc─âtorilor de lapte ┼či produse lactate, grav afecta┼úi de criza din sectorul lactatelor 
OM nr. 468/2006 pentru aprobarea formularului-tip al cererilor, precum ┼či a procedurii de acordare a cotelor ┼či înscriere în Registrul cotelor 
OM nr. 83/2009 privind stabilirea condi┼úiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva na┼úional─â 
HG nr. 1628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce prive┼čte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui ┼či a anumitor produse lactate elevilor din institu┼úiile ┼čcolare 
HG nr. 1297/2008 pentru desemnarea autorit─â┼úii na┼úionale competente în ceea ce prive┼čte certificarea c─ârnii de bovine adulte - masculi, în vederea acord─ârii restituirilor speciale la export în sectorul c─ârnii de vit─â ┼či mânzat ┼či pentru aprobarea atribu┼úiilor principale ale acesteia în acest domeniu, precum ┼či pentru completarea art. 2 din Hot─ârârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activit─â┼úii de coordonare ┼či dezvoltare a patrimoniului genetic na┼úional din zootehnie 
OM nr. 761/2008 privind aprobarea Condi┼úiilor de emitere a certificatului pentru carne de bovine adulte - masculi, conform Regulamentului (CE) nr. 433/2007, a certificatului pentru carne dezosat─â sferturi posterioare de bovine adulte - masculi ┼či a certificatului pentru carne dezosat─â sferturi anterioare de bovine adulte - masculi, conform Regulamentului (CE) nr. 1.359/2007, precum ┼či a celor de verificare ┼či supraveghere a produselor care fac obiectul certificatelor pân─â în momentul plas─ârii acestora sub un regim vamal în vederea exportului 
OUG nr.103/2008 privind înfiin┼úarea organiza┼úiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare 
HG nr. 1068/2009 privind organizarea ┼či func┼úionarea organiza┼úiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare ┼či pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare ┼či retragere a recunoa┼čterii, de control ┼či monitorizare a acestora, precum ┼či delegarea de atribu┼úii 
OM 143/2010 privind componen┼úa ┼či func┼úionarea Comitetului pentru Organiza┼úiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum ┼či procedurile de recunoa┼čtere, monitorizare ┼či control, retragere a recunoa┼čterii, extindere a acordurilor interprofesionale ┼či delegare de atribu┼úii pentru organiza┼úiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare 
HG nr.755/2010 privind schema de ajutor specific acordat produc─âtorilor de lapte de vac─â din zonele defavorizate; 
HG nr.759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii produselor agricole în sectorul de agricultur─â ecologic─â 
HG nr. 408/2010 privind aprobarea acord─ârii unui ajutor de stat pentru motorina utilizat─â în agricultur─â 
HG nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultur─â pentru plata primelor de asigurare 
HG nr. 920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru produc─âtorii agricoli din sectorul cre┼čterii animalelor, în vederea colect─ârii cadavrelor de animale 
HG nr.207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale 
OG nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finan┼úare în agricultur─â 
HG nr. 838/2010 privind Normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bun─âst─ârii p─âs─ârilor;
HG nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ou─âlor 

HOT─éRÂRE nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribu┼úiile ┼či func┼úionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privat─â asupra terenurilor, a modelului ┼či modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum ┼či punerea în posesie a proprietarilor

ORDIN nr. 166 din 3 august 2012 
pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura ┼či condi┼úiile de acordare a drepturilor de plantare nou─â, replantare sau plantare pe o rezerv─â a vi┼úei-de-vie pentru struguri de vin
 
ORDIN nr. 724 din 29 iulie 2013
privind atestarea produselor tradiţionale
 
HOTARARE nr. 661 din 12 iulie 2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator
 
LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activit─â┼úi cu caracter ocazional desf─â┼čurate de zilieri
 
NORME TEHNICE din 3 iunie 2002
de intocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatatiilor agricole

ORDIN nr. 145 din 3 iunie 2002
pentru aprobarea Normelor tehnice de intocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatatiilor agricole
 
HOTARARE nr. 962 din 4 decembrie 2013 privind aprobarea acordarii ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale in pericol de abandon
Aceast─â publica┼úie a fost produs─â cu sprijinul Uniunii Europene. Con┼úinutul acestei publica┼úii intr─â ├«n responsabilitatea Consiliul Jude┼úean Ia┼či ┼či nu reflect─â ├«n mod necesar pozi┼úia oficial─â a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Opera┼úional Comun Rom├ónia-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Uniunea European─â este constituit─â din 27 state membre care au decis s─â-┼či uneasc─â treptat cuno╚Ötin╚Ťele, resursele ┼či destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorial─â au construit ├«mpreun─â o zon─â de stabilitate, democra┼úie ┼či dezvoltare durabil─â, p─âstr├ónd totodat─â diversitatea cultural, toleran┼úa ┼či libert─â┼úile individuale.

Uniunea European─â s-a dedicat ideii de ├«mp─ârt─â┼čire a realiz─ârilor ┼či valorilor cu statele din afara grani┼úelor sale.
Comisia European─â este organul executiv al UE.

« »
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31